Let op: Vacature- en recruitmentfraude: phishing-berichten uit naam van EN HR solutions.Lees meer.
23 april 2024
3 min lezen

Wet Toezicht gelijke kansen bij Werving en Selectie (update)

LinkedIn Facebook Twitter Copy Link gekopieerd
In dit artikel
De eerste kamer heeft de wet tegen discriminatie op de arbeidsmarkt verworpen. Dit terwijl de Tweede Kamer de Wet Toezicht gelijke kansen bij Werving en Selectie op 12 maart 2023 nog had aangenomen. In dit artikel delen wij de laatste update betreffende de wet.
Wet Toezicht gelijke kansen bij Werving en Selectie (update)

Wat is de Wet Toezicht gelijke kansen bij Werving en Selectie?

De Wet Toezicht gelijke kansen bij Werving en Selectie verplicht alle werkgevers in Nederland om een werkwijze te hebben die gericht is op het voorkomen van discriminatie bij de werving en selectie van medewerkers. De kern van de wet is bedrijven te verplichten om bij werving en selectie van personeel objectief te werk te gaan. Kandidaten zouden beoordeeld moeten worden op competenties, en niet op de vraag of er een 'klik' is, wat nu vaak gebeurt. Uit psychologisch onderzoek is gebleken dat er vaak geselecteerd wordt op basis van vooroordelen en stereotypen.

Eerste kamer verwerpt de wet

De eerste kamer heeft een jaar later (maart 2024) de wet tegen discriminatie op de arbeidsmarkt verworpen, omdat een nipte meerderheid van de senatoren (38 tegen en 37 voor) twijfelt of de wet voor alle organisaties – dus ook voor de kleine ondernemers – wel werkbare situaties oplevert. Ook de afgezwakte versie van de wet, waarbij het aantal medewerkers werd verhoogt tot 50 medewerkers in plaats van 25 medewerkers, heeft de stemmingsronde niet overleefd.

Gemiste kans

Minister Van Gennip schrijft op X het "buitengewoon pijnlijk" te vinden dat de wet het niet heeft gehaald. Ze spreekt van een gemiste kans. "In de zoektocht naar een baan verdient iedereen een gelijke kans. Wij vroegen aan Sara Al Asady, onze diversiteit en inclusie expert, wat zij vond van dit nieuws: “Ik vind het oprecht een moeilijk besluit en een gemiste kans dat de wet niet is aangenomen. Op dit moment merken we in de samenleving dat er zoveel behoefte is aan richtlijnen en duidelijkheid rondom dit onderwerp. Er speelt veel in het nieuws, er is veel “partijdigheid”. We lijken veel bezig te zijn met “zij” versus “wij. Alleen als je kijkt naar de discriminatiecijfers van de afgelopen jaren, zie je dat het écht nodig is om organisaties te steunen en faciliteren bij dit moeilijke onderwerp. Er zijn genoeg organisaties die heel graag het verschil willen maken in gelijkwaardigheid en inclusie, maar niet goed weten waar ze moeten beginnen of hoe ze discriminatie kunnen voorkomen. Juist daarom was deze wet een goed hulpmiddel. Het helpt organisaties om na te denken over een passend beleid, passende maatregelen en als handvat om proactief het gesprek aan te gaan.”

Inzetten op diversiteit en inclusie (D&I) blijft noodzakelijk

Ondanks de verworpen wet blijft diversiteit en inclusie een noodzakelijk onderdeel van werving en selectie. De toegevoegde waarde van een diversiteit aan collega’s is duidelijk: divers samengestelde teams zijn creatiever, innovatiever en flexibeler. Het nastreven van diversiteit en inclusiviteit in werving en selectie is daarnaast ook een kwestie van rechtvaardigheid en gelijkheid. Iedereen verdient immers een eerlijke kans op de arbeidsmarkt. Als organisatie kan je eigenlijk niet anders dan het omarmen. Doe je dit niet dan word je bestempeld als slechte werkgever met alle gevolgen vandien.

Wil jij wél aan de slag met D&I?

Dat de wet is verworpen wil niet zeggen dat jij niet proactief aan de slag kan met het tegengaan van discriminatie op de arbeidsmarkt. Elk werkgever is natuurlijk anders en dat maakt één uniforme aanpak – of magic bullet –onmogelijk. Daarom bieden wij de volgende diensten aan: Kunnen wij jou helpen met jouw diversiteit en inclusie uitdaging? Neem dan contact met ons op of laat je contactgegevens hier achter en wij nemen op een gewenst moment contact met je op.
LinkedIn Facebook Twitter Copy Link gekopieerd