Let op: Vacature- en recruitmentfraude: phishing-berichten uit naam van EN HR solutions.Lees meer.
POSITIONEREN IS KEUZES MAKEN

EMPLOYER VALUE PROPOSITION

Duurzaam zichtbaar Duurzaam zichtbaar
Duurzaam zichtbaar Gefundeerde strategie
Duurzaam zichtbaar 100% uit jouw naam
Een heldere positionering vormt de basis voor alle arbeidsmarktcommunicatie. Het is niet alleen een weerspiegeling van de bedrijfscultuur, missie en waarden, maar ook een belofte aan huidig en toekomstig talent. Een sterke positionering draagt bij aan het opbouwen en versterken van de reputatie van je organisatie op de arbeidsmarkt. Een goede EVP schetst een realistisch beeld van wat potentieel talent kan verwachten.
EVP
ONTDEK DE KRACHT VAN JOUW WERKGEVERSMERK

BOUW AAN EEN STERK WERKGEVERSMERK EN TREK TALENT AAN

Waarom willen huidige én toekomstige medewerkers bij een organisatie werken? Dát is de belangrijkste vraag die je stelt als je met de positionering van je werkgeversmerk aan de slag gaat. Deze positionering – ook wel employee value proposition – weerspiegelt de waarden en voordelen die je als organisatie te bieden hebt aan medewerkers. De EVP weerspiegelt de waarden en voordelen die een organisatie te bieden heeft aan haar medewerkers en zij de organisatie daadwerkelijk zien en ervaren.

de voordelen

WE FACILITATE YOUR GROWTH

Van propositie naar strategie
Van propositie naar strategie

Het verkennen van de interne aspecten van de organisatie als werkgever maakt het uiteindelijk mogelijk een scherp geformuleerde propositie op te stellen. Die vervolgens door vertaald kan worden naar een impactvolle employer branding strategie.

Medewerkersbetrokkenheid
Medewerkersbetrokkenheid

Een goed gedefinieerde EVP versterkt de medewerkersbetrokkenheid doordat collega’s samen definiëren waarom ze trots zijn om hun werkplek en wat ze met elkaar kunnen verwachten.

EVP brengt perspectief
EVP brengt perspectief

Bij het opstellen van een Employee Value Proposition kijken we vanuit verschillende perspectieven om een waarheidsgetrouw beeld te schetsen van jouw organisatie. Zo komen de medewerkers), het MT en marketing, de arbeidsmarkt & concurrenten en het imago en de reputatie aan bod. Kortom, de EVP brengt de identiteit van jouw organisatie in perspectief.

Een EVP, en nu?
Een EVP, en nu?

Na het opstellen van een EVP is het interessant te weten hoe je hier lading aan kan geven. Na het opstellen van de positionering bieden wij jou deze inzichten door in te gaan op welke mogelijkheden er zijn om de ervaringen van jouw medewerkers een gezicht te geven.

Bouwen aan een sterk werkgeversmerk

Recruitment kan ook anders

Ontdek hoe onze experts jouw organisatie begeleiden bij het creëren van een krachtige positionering om zo een blijvende indruk te maken op het talent van nu en de toekomst. Wij maken voor jou de scherpe keuzes. Wij nemen herkenbaarheid, authenticiteit en aantrekkingskracht mee in elk aspect van jouw organisatie-identiteit, gebaseerd op diepgaande gesprekken met medewerkers en het management, analyseren van de arbeidsmarkt voor de identificatie van de kritische wervingsdoelgroepen en maken een grondige analyse van de concurrenten. Al deze resultaten brengen we zorgvuldig samen waarna we een onderscheidende propositie ontwikkelen.

Wij zijn recruitment partner van o.a.
Securitas
VGZ Zorgverzekeringen
Remeha
Unit-t
Nutreco
Bruynzeel Keukens
ANWB
Nederlandse Loterij
Miele
Odido
Veelgestelde vragen over

EMPLOYER VALUE PROPOSITION

Waarom moet je je als werkgever positioneren?
Een krachtige Employee Value Proposition (EVP) vormt de sleutel tot het opbouwen van een positieve reputatie op de arbeidsmarkt. Organisaties met een heldere waarde propositie ervaren meer medewerkersbetrokkenheid. Ook trekken organisaties met een EVP meer kandidaten aan. Het opstellen van een scherpe positionering helpt dan ook bij het formuleren van een samenhangende en onderscheidende boodschap. Hierbij is het belangrijk dat zowel de ervaringen van huidige medewerkers als de verwachtingen van potentiële kandidaten daarbij aansluiten. Zo zal jij jouw concurrenten overtreffen doordat de vooraf geschetste werkcultuur aansluit bij de huidige werksituatie. De return on investment (ROI) is daarom uitstekend.
Wat als de organisatie in de toekomst verandert? Hoe zit het dan met de EVP?
We formuleren een Employee Value Proposition (EVP) die duurzaam inzetbaar is op de lange termijn. Hierbij kijken we vooruit naar toekomstige generaties en houden we rekening met trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zodat het flexibel kan worden aangepast aan veranderende behoeften van werknemers en de markt. Daarbovenop past de EVP in de bedrijfscultuur en -missie. De EVP is nauw verweven met de bredere bedrijfscultuur en -missie én tegelijkertijd benadrukt het de ‘reasons to join’ en waarden die niet zo snel zullen veranderen.
Hoe zorgen we dat de EVP leeft binnen een organisatie?
We betrekken een zo groot mogelijke groep medewerkers bij de totstandkoming van de EVP. Daarnaast adviseren we onze klanten op het gebied van interne communicatie rondom de EVP.
Hoe meten jullie de effectiviteit en acceptatie van de EVP onder medewerkers?
De effectiviteit en acceptatie van de employee value proposition (EVP) meten we door de uiteindelijke opgestelde variant voor te leggen aan een medewerkerspanel. Hier bespreken we de highlights van het interne onderzoek en de opzet van de EVP. Zo worden medewerkers meegenomen in de totstandkoping van de EVP. De feedback bespreken we samen waarna aanpassingen worden gedaan. Dit moet daarbij een bijdrage leveren aan de medewerkerstevredenheid binnen de organisatie doordat het  refereert aan de daadwerkelijke ervaringen.
Hoe wordt de EVP gecommuniceerd en geïmplementeerd binnen de organisatie?
Hoe de employee value proposition (EVP) uiteindelijk wordt gecommuniceerd en geïmplementeerd hangt af van welke vervolgstappen jij als organisatie wil nemen. Zo kan het doorvertaald worden naar de bestaande communicatiekanalen en employer branding strategie.