19 september 2023
2 min lezen

Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

LinkedIn Facebook Twitter Copy Link gekopieerd
In dit artikel
De Tweede Kamer heeft op 12 maart 2023 de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie aangenomen. In dit artikel lees je wat deze wet inhoudt, wat het voor jouw organisatie betekent en hoe wij je – indien nodig – hierbij kunnen helpen.

Wat is de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie?

De Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie verplicht alle werkgevers in Nederland om een werkwijze te hebben die gericht is op het voorkomen van discriminatie bij de werving en selectie van medewerkers. Daarnaast zijn organisaties verplicht om zich ervan te vergewissen dat leveranciers beschikken over deze werkwijze. Als laatste komt er een meldplicht voor intermedeiairs. In het geval er een discriminatie verzoek vanuit de opdrachtgever komt, is een intermediair verplicht om dit te melden bij de Arbeidsinspectie. De Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie gaat naar verwachting halverwege 2024 gelden, waarschijnlijk op 1 juli 2024. Dit is nog afhankelijk van de goedkeuring door de Eerste Kamer.

Waarom een wet voor gelijke kansen?

De wet moet ervoor zorgen dat alle werkzoekenden in Nederland gelijke kansen krijgen en niet benadeeld worden op basis van geslacht, afkomst, levensovertuiging of zelfs een kinderwens. Helaas is dat nog niet voor iedereen het geval. Vooral Nederlanders met een migratieachtergrond en ouderen ervaren discriminatie op de arbeidsmarkt. De Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie dwingt werkgevers en intermediairs dus na te denken over (onbewuste) arbeidsmarktdiscriminatie.

Wat betekent de wet gelijke kansen voor jou?

Concreet betekent dit dat elke werkgever met 25 of meer medewerkers een schriftelijke werkwijze dient te hebben. De werkwijze moet voldoen aan 3 punten:
  1. De werkwijze moet systematisch ingericht zijn, denk hierbij aan een gestructureerd en eenduidig proces;
  2. De werkwijze moet controleerbaar zijn, denk hierbij aan verslaglegging;
  3. De werkwijze moet gebaseerd zijn op objectieve maatstaven, denk hierbij aan het opstellen van functieprofielen en competentiegericht interviewen.
In het kader van de vergewisplicht en meldplicht is het van belang om de hiring managers te informeren van deze plichten. De Inspectie SZW zal erop toe gaan zien dat werkgevers een dergelijke werkwijze hebben. Als deze ontbreekt, kan de Inspectie daarvoor een boete opleggen, die vervolgens ook openbaar wordt gemaakt.

Hoe kan EN HR solutions je hierbij helpen?

Elk werkgever is natuurlijk anders en dat maakt één uniforme aanpak – of magic bullet – onmogelijk. Daarom bieden wij de volgende diensten aan: Wil jij aan de slag met de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie? Neem dan gerust contact met ons op of laat je contactgegevens hier achter en wij nemen op een gewenst moment contact met je op.
LinkedIn Facebook Twitter Copy Link gekopieerd