Let op: Vacature- en recruitmentfraude: phishing-berichten uit naam van EN HR solutions.Lees meer.
12 september 2022
Lodi Planting
4 min lezen

Wat is arbeidsmarkt communicatie?

Arbeidsmarktcommunicatie wint aan populariteit en belang, je hebt er specialisten in en er wordt massaal op geadverteerd. Maar wat is arbeidsmarktcommunicatie eigenlijk? In dit artikel geven we je een definitie en leggen we het verschil met employer branding uit.

LinkedIn Facebook Twitter Copy Link gekopieerd
In dit artikel

Definitie arbeidsmarktcommunicatie

Er bestaan meerdere omschrijvingen of definities van arbeidsmarktcommunicatie. De meest simpele uitleg is: “De communicatie die je doet naar de arbeidsmarkt.” Maar wij hebben geleerd dat je een begrip niet kan uitleggen aan de hand van het begrip zelf. Daarom zijn we blijven zoeken naar een betere omschrijving van het begrip en kwamen we de oudste definitie van Thomas & Kleyn (1989) tegen: “Arbeidsmarktcommunicatie is een managementinstrument dat door planmatige integratie en inzet van verschillende communicatiedisciplines de communicatie beheerst en bestuurt met potentieel personeel en met die personen en instellingen die voor de organisatie van belang zijn voor het aantrekken daarvan.” Dit is een definitie zoals die is bedoelt, maar is onbegrijpelijk voor iedereen die niet in de breedste zin van het woord in de branche zit. Daarom delen we nog een laatste definitie van arbeidsmarktcommunicatie. “Arbeidsmarktcommunicatie is alle communicatie die je, al dan niet strategisch, doet naar potentiële, huidige en/of voormalige medewerker(s) via alle media op de arbeidsmarkt met als doel hen te aan te trekken en te behouden.

Een verdieping op de definitie

In de laatste definitie schuilen een aantal variabelen die wat meer aandacht verdienen.

Alle communicatie

Iedere organisatie doet aan arbeidsmarktcommunicatie. De vraag is: 1/ of jij hier bewust van bent en; 2/ bewust mee omgaat, want hoe je het ook draait of keert: je kan namelijk niet niet aan arbeidsmarktcommunicatie doen. Dus zelfs als je niet weet wat het is of niets deelt, dan ben je nog steeds aan het communiceren. Zelfs als het naar de hele arbeidsmarkt is. Een gechargeerd voorbeeld om het te duiden. Iedereen kent de perks van werken bij Google, maar weet jij hoe het is om te werken bij bijvoorbeeld Basic Fit?

Strategische communicatie

Dit verklaart ook meteen waarom je arbeidsmarktcommunicatie al dan niet strategisch kan doen. Het is uiteraard aangeraden om dit strategisch te doen omdat je zo jouw boodschap kan beter kan sturen. Zowel inhoudelijk als naar de juiste doelgroep. Met strategische communicatie bedoelen we dat je hebt nagedacht over de boodschap die je wil verspreiden. Dit hoeft niet haaks te staan op authentieke communicatie. Integendeel, hoe authentieker de boodschap hoe beter deze resoneert bij de doelgroep.

Potentiële, huidige en/of voormalige medewerker(s)

Met arbeidsmarktcommunicatie wil je verschillende doelgroepen benaderen. Denk aan de potentiële, huidige en/of voormalige medewerker(s). Afhankelijk van de doelgroep die je probeert te bereiken zal je dus je boodschap moeten aanpassen. Zo zal je naar potentiële nieuwe medewerkers eerder wervende berichten sturen die iets vertellen over hoe het is om bij jouw organisatie te werken of hen aanspoort om bij jou te komen solliciteren. En naar de huidige en voormalige medewerkers zal je eerder berichten delen over hoe het is om bij jouw organisatie te werken.

Alle media

We weten nu dat arbeidsmarktcommunicatie altijd gebeurt (ook als je het niet doet), maar het kan ook via alle kanalen zowel online als offline … zowel in beeld als in woord. Kortom arbeidsmarktcommunicatie via alle media(kanalen) plaatsvinden en dat maakt dat je onderscheidend kan zijn plus andere doelgroepen kan aanspreken in functie van het doel.

Het aantrekken en behouden van talent

En zo komen we bij de laatste variabelen het doel van arbeidsmarktcommunicatie. Zoals in de definitie stond te lezen is dit het aantrekken en behouden van talent. Alle voorgaande elementen dragen op een of andere manier bij aan een van deze doelen. Daarmee lijkt arbeidsmarktcommunicatie heel erg op employer branding, maar er is een verschil.  

Het verschil met employer branding

Arbeidsmarktcommunicatie omvat dus alle communicatie die je doet naar de doelgroepen actief op de arbeidsmarkt met als doel hen aan te trekken en/of te behouden. Employer branding kent dezelfde doelen plus het versterken van een werkgeversmerk maar is in tegenstelling tot arbeidsmarktcommunicatie gericht op alle activiteiten die bijdragen aan dit doel Een voorbeeld om dit beter te duiden is de BBQ die we onlangs hadden met alle Strong Originals op het strand in Zandvoort. Deze activiteit draagt bij aan het werkgeversmerk en laat zien hoe wij ook na de uren gezellig met elkaar omgaan. Het delen van beelden van de BBQ op onze sociale media is dan weer een vorm van arbeidsmarktcommunicatie. Zeker als hier een boodschap aan wordt toevoegen dat we nog veel nieuwe collega’s zoeken.

Arbeidsmarktcommunicatie via EN HR solutions

Wij maken van jouw bedrijf een werkgever waar talent graag wil komen werken. Dit doen we enerzijds door uit de naam van jouw organisatie te werken en anderzijds door het unieke van je organisatie naar boven te halen en te communiceren richting relevante doelgroepen. Zo bouwen we mee aan de positie op de arbeidsmarkt én zorgen we voor een structurele zichtbaarheid. De huidige kandidaat gedreven markt vraagt om deze aanpak, gecombineerd met creativiteit en inzet van de juiste middelen. Middelen die we inzetten zijn onder andere sociale media, job search engines, remarketing, contentmarketing en geo-targeting.   Wil je meer weten over wat arbeidsmarktcommunicatie voor jouw organisatie kan betekenen? Of wil je een vrijblijvend gesprek? Laat je gegevens dan na via deze pagina en onze sales neemt contact met je op.
LinkedIn Facebook Twitter Copy Link gekopieerd
Geschreven door
Lodi Planting

Teamlead AMC België

LinkedIn LodiPlanting