17 juni 2024
1 min lezen

Hoe borg je diversiteit op de werkvloer?

LinkedIn Facebook Twitter Copy Link gekopieerd
In dit artikel

Het borgen van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid hangt samen aan verschillende onderwerpen. Het gaat niet alleen over de werving en selectie door HR. Het gaat juist ook over het bieden van de juiste training aan de medewerkers over het aannemen van nieuwe collega’s. Wat je eigenlijk wilt als organisatie is dat de organisatie bewust is van de keuzes die gemaakt worden en de eigen vooroordelen of bias. Je wilt dat de organisatie een cultuur heeft waarin mensen gerespecteerd worden en de leiderschap durven nemen wanneer onrecht ontstaat.  Er zijn allerlei verschillende manieren om dit te borgen in je organisatie, denk bijvoorbeeld aan diversiteitsmetingen, terugkerende trainingen, het koppelen van mentoren aan bepaalde groepen, etc. Door deze onderdelen te samen te voegen, kunnen organisaties een inclusieve werkomgeving bieden waarin medewerkers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen.

LinkedIn Facebook Twitter Copy Link gekopieerd