6 maart 2024
0 min lezen

Wat als de organisatie in de toekomst verandert? Hoe zit het dan met de EVP?

LinkedIn Facebook Twitter Copy Link gekopieerd
In dit artikel
We formuleren een Employee Value Proposition (EVP) die duurzaam inzetbaar is op de lange termijn. Hierbij kijken we vooruit naar toekomstige generaties en houden we rekening met trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zodat het flexibel kan worden aangepast aan veranderende behoeften van werknemers en de markt. Daarbovenop past de EVP in de bedrijfscultuur en -missie. De EVP is nauw verweven met de bredere bedrijfscultuur en -missie én tegelijkertijd benadrukt het de ‘reasons to join’ en waarden die niet zo snel zullen veranderen.
LinkedIn Facebook Twitter Copy Link gekopieerd