Confidentialité (NL)

Bij EN HR solutions doen we er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen. We hebben deze privacyverklaring gepubliceerd om ervoor te zorgen dat u volledig op de hoogte bent van welke persoonlijke informatie we van u verzamelen, hoe we deze gebruiken, met wie we deze delen en wat uw rechten zijn.

EN HR solutions B.V. gevestigd aan de Neptunusstraat 17, 2132 JA Hoofddorp. +31 (0)23 554 60 90, enhrsolutions.com, privacy@enhrsolutions.com

Functionaris Gegevensbescherming (FG): J. Pieters,  DPO Consultancy, privacy@enhrsolutions.com 

Dit beleid is op u van toepassing wanneer:

• Wanneer jij onze website bezoekt (Websitegebruiker);
• Wanneer jij jezelf als kandidaat bij ons, of bij één van onze opdrachtgevers waarvoor wij werven, aanmeldt (Kandidaat);
• Wanneer jij door onze medewerkers bent benaderd voor onze vacatures (of die van één van onze opdrachtgevers) en hiermee toegestemd hebt om opgenomen te worden in het proces en/of database;
• Wanneer jij via ons bedrijf als uitzendkracht werkzaam bent bij één van onze opdrachtgevers (Uitzendkracht);
• Wanneer jij via ons bedrijf als interimmer of detachant een opdracht uitoefent bij één van onze opdrachtgevers (Interimmer of detachant);
• Wanneer wij aan jou als klant diensten leveren (Klant);
• Wanneer jij als leverancier diensten aan ons levert (Leverancier);
• In het geval wij andere mensen benaderen in het kader van een referentiecheck of als deze door ons personeel (Personeel) zijn opgegeven als contact bij noodgevallen (Andere mensen).

Dit beleid is niet van toepassing op onze personeelsleden. Het beleid voor onze personeelsleden is benaderbaar op ons intranet.

Als u onze website bezoekt verzamelen wij basale informatie over uw persoonsgegevens. Dit doen wij voornamelijk om onze website te verbeteren. 

Wat verzamelen we 

• Hoe u onze website gebruikt;
• Hoe vaak u onze website bezoekt;
• Via welke apparaten u onze website bezoekt;
• De gegevens die u ons toestuurt middels de contact- en/of sollicitatieformulieren.

Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens

We verzamelen uw gegevens automatisch met behulp van cookies wanneer u onze website bezoekt, op basis van de cookie instellingen in uw browser. Wanneer u via onze website contact met ons opneemt zullen we ook gegevens van u verzamelen. Indien u via het formulier solliciteert of contact met ons opneemt betreft dit, buiten bovengenoemde,:

• Naam;
• E-mail adres;
• Telefoonnummer;
• LinkedIn profiel-url (optioneel);
• Motivatie;
• Aanvullende vragen (optioneel);
• Curriculum Vitae (optioneel).

Externe bronnen 

Als u op zoek bent naar werk of professionele informatie uit uw CV op een vacaturesite of professionele netwerksite heeft geplaatst, is EN HR solutions van mening dat u akkoord mee gaat dat wij uw gegevens verzamelen en uw persoonsgegevens gebruiken om u recruitmentdiensten aan te bieden of leveren, deze gegevens te delen met potentiële werkgevers en uw vaardigheden te toetsen aan onze wensen van de opdrachtgever.

Onze rechtsgrond van gegevensverwerkingen

Wij verzamelen informatie op basis van de volgende AVG rechtsgronden:

• Toestemming
• Uitvoering van een contract (bijv. Klanten, Leveranciers, Uitzendkracht, Interimmer of Detachant)
• Gerechtvaardigde belangen

De belangrijkste reden voor het gebruiken van uw persoonlijke details is om u te helpen werk of andere functies te vinden die bij u zouden kunnen passen. Waar gepast en in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving kunnen we uw persoonsgegevens ook gebruiken bij voorbeeld bij marketing en profilering. Waar dit vereist is zullen we uw toestemming vragen om alle of enkele van deze activiteiten uit te voeren. 

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens (doeleinden)

De gegevens van onze website gebruikers helpen ons uw gebruikerservaring met onze website te verbeteren. Websitegegevens worden ook gebruikt om bezoekgedrag te monitoren en EN HR solutions campagnes te optimaliseren in het kader van re-marketing.

Bijvoorbeeld door het analyseren van uw recente zoekcriteria voor vacatures om u passende vacatures aan te bieden. In overeenstemming met AVG principes zullen we het doel waarvoor we uw persoonlijke gegevens gebruiken niet wijzigen, tenzij het nieuwe doel compatibel is met de oorspronkelijke doeleinden. Als we uw persoonlijke gegevens willen gebruiken voor een niet-gerelateerd doeleinde, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en zullen we de wettelijke basis uitleggen die ons in staat stelt om dit te doen (zoals bijvoorbeeld uw toestemming).

Met wie delen we uw persoonsgegevens

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met de onderstaande categorieën van personen. We zullen uw persoonlijke gegevens echter niet delen met een derde partij voor marketing doeleinden, tenzij we uw toestemming hebben om dit te doen. 

EN HR solutions deelt uw persoonsgegevens:

• Aan alle zakelijke entiteiten die onder EN HR solutions vallen, waaronder ook EN-flex, EN-Interim, etc.;
• Wanneer wet- en regelgeving dat vereist: Belasting-, audit- of andere autoriteiten;
• Aan derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren;
• Aan derden zoals uitbestede IT-providers en bestanden opslagproviders met wie we een verwerkingsovereenkomst hebben;
• Aan platformen voor marketingtechnologie en leveranciers.

Worden uw gegevens buiten de EER gedeeld?

Landen van de Europese Economische Ruimte (EER) zijn alle EU-lidstaten samen met IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Op dit moment slaan wij uw persoonsgegevens op in landen binnen de EER. We slaan uw persoonlijke gegevens momenteel niet op of dragen deze niet over buiten de EER. 

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Wij verwijderen uw gegevens zodra aan het oorspronkelijke doeleinde is voldaan en het niet nodig is om de gegevens langer te bewaren. De bewaartermijn van de kandidaatgegevens is standaard 1 jaar. Voor het verstrijken van deze periode ontvangt u een melding voor verlenging. Als hier niet op wordt ingegaan of wordt geweigerd, dan worden uw gegevens binnen 1 maand geanonimiseerd. Indien u opnieuw instemt met verlenging, dan worden uw gegevens opnieuw 1 jaar bewaard en is het mogelijk dat wij u benaderen voor mogelijke carrieremogelijkheden binnen onze organisatie. In overeenstemming met AVG principes zal uw data niet worden gehouden voor verdere verwerkingen, tenzij de wet of relevante toezichthouders van ons verlangen dat we uw gegevens langer bewaren. We kunnen details van geaggregeerde bevindingen en statistieken, in geanonimimeerde vorm, langer bewaren om veranderingen van het gebruik van de website in de loop van de tijd bij te houden. 

Uw privacy rechten

Voor vragen over dit privacy statement, vragen over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, of voor het uitoefenen van uw privacyrechten kunt u contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen moeten wij u hiervoor wel identificeren. 

Wanneer wij uw verzoek hebben ontvangen ontvangt u binnen 30 dagen een reactie van ons. Als een verzoek door ons wordt afgewezen, wordt een reden voor afwijzing gegeven. 

U hebt in overeenstemming de AVG de volgende privacy rechten:

• Recht op inzage, wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens;
• Recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
• Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Recht om uw toestemming in te trekken;
• Recht om uw persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere organisatie;
• Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door EN HR solutions.

Details van de lokale toezichthoudende autoriteit: 

De Autoriteit Persoonsgegevens. Bezuidenhoutsewerg 30, 2594 AV Den Haag, +31 (0)88 1805 250, info(at)autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00, contact(at)apd-gba.be 

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering
We gebruiken uw persoonlijke gegevens niet om beslissingen te nemen die een juridische of significante impact op u zullen hebben, uitsluitend op basis van geautomatiseerde besluitvorming (d.w.z. zonder menselijke betrokkenheid). We doen ook niet aan profilering.

Afmelden 
U kunt uzelf afmelden van onze marketing activiteiten door een verzoek in te dienen bij privacy@enhrsolutions.com

Cookiebeleid
Onze website gebruikt cookies. Om meer te leren over hoe onze website cookies gebruikt, gaat u naar ons Cookiebeleid. 

Contactgegevens
Mocht u nog vragen hebben over (onderdelen van) dit Privacy Beleid, kunt u contact met ons opnemen via privacy@enhrsolutions.com